បើនិយាយដល់ឈ្មោះតារាសម្ដែង លោក ហង្ស អច្ឆរិយា ប្រហែលជាមានមហាជនភាគតិច ដែលបានស្គាល់រូបលោក ប៉ុន្ដែសម្រាប់អ្នកគាំទ្រវិស័យសិល្បៈវិញ ប្រាដកជាស្គាល់ច្បាស់ ព្រោះលោក គឺជាតារាប្រុសមួយរូប ដែលមានទេពកោសល្យផ្នែកសម្ដែង បង្ហាញម៉ូដ និង ជាអ្នកនិពន្ធផងដែរ។ កន្លងមក លោក ហង្ស អច្ឆរិយា ត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមថាជា តារាសិចស៊ីមួយរូប ខណៈដែលោកនិយមថតរូបបែបសិល្បៈ មានលក្ខណៈសិចស៊ី ស្ទើរបញ្ចេញអស់រាងកាយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ...