សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! អ្នកកើតកូ.វីដ-១៩ និង មិត្តភក្តិមួយក្រុមធ្លាប់ទៅលេងខេត្តកំពត ហើយស្នាក់នៅកន្លែងនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមតាមផេកផ្លូវការនៃ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំ.ងឺកូ.វីដ១៩ នៅមុននេះបន្តិច បានជម្រាបថា កាលពីថ្ងៃទី ១ និង ទី ២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងមក អ្នកជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ រួមទាំងមិត្តភក្តិមួយក្រុម បានធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅលេងខេត្តកំពត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះដែរ អ្នកជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ និង មិត្តភក្តិ មួយក្រុមបានទៅស្នាក់នៅឯ Bambo Resort (ផ្លូវទៅទឹកឈូ) ទៀតផង ៕

Read More

ការចឹងសោះ! លោក មាស រិទ្ធី បានបកស្រាយការពិត ជុំវិញរឿងរ៉ាង យឿន ពិសី ចេញវីដេអូនិយាយកាលពីថ្ងៃុមុន (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តជ្រាបរួបមកហើយជុំវិញរឿងរ៉ាង យឿន ពិសី អតីតម្ចាស់ពានរង្វាន់ Cambodia Got Talent បានចេញវីដេអូនិយាយរៀបរាប់នូវទុក្ខរបស់ខ្លួនដែលបៀមទុក្ខជាច្រើនឆ្នាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកនាពេលថ្មីនេះលោក មាស រិទ្ធី បានមកបកស្រាយរាល់ចម្ងល់ទាំងអស់ ដែលយឿន ពិសី ចេញវីដេអូនិយាយកាលពីថ្ងៃុមុន។ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Read More

ថ្ងៃទី៨នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៦៧៨ នាក់ ជាសះស្បើយ ៥៥៧ នាក់ និង ស្លា.ប់ ១២នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូ.វីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៦៧៨ នាក់ ខណៈអ្នកជំ.ងឺ ៥៥៧ នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកជំ.ងឺចំនួ​ន ១២ នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​-អ្នកឆ្លងជំ.ងឺកូ.វីដ១៩ សរុបចំនួន ៣៥,៥១១នាក់ -អ្នកជាសះស្បើយ សរុបចំនួន ២៨,៦៤៩នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​-ករណីស្លា.ប់ សរុបចំនួ ២៧៨នាក់៕

Read More

ក្រោយល្បីរឿងលោក អ៊ីណូ និង ម្ចាស់ឃ្លាំងលក់រថយន្ត ស្រាប់តែ កាកា ចេញមុខមកវិភាគបែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានជ្រាបរួចមកហើយជំវិញរឿងរ៉ាងលោក Eno និង ម្ចាស់បំណុល ហេតុការណ៍នេះបានបង្ករការភ្ញាក់ជាខ្លាំងដល់សំណាកប្រិយមិត្តអ្នកលែងក្នុងបណ្តាញសង្គម។ដោយឡែកបន្ទាប់ពីកើតហេតុការណ៍នេះរួច ដោយយោងតាមប្រភព កាកា បានវិភាគបែបនេះថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការវិភាគរបស់ខ្ញុំពីបន្ទប់ 🚾🚽😂- រវាង- ENO អីណូនិងម្ចាស់បំណុល… 1-ធម្មតាតែមានឈ្មោះជាតារា មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់និងគាំទ្រច្រើន តែគេត្រូវការទិញរបស់ហ្នឹង ហើយបានជួបមុខ idol គេទៅមើលនឹងចង់ទិញជាការគាំទ្រហើយ.. ដូច្នេះអាចលក់ដាច់ជាងភាគីម្ខាងទៀត… 2-ជាក់ស្ដែង ភាគីដែលជាតារានិយាយដោយមានសភាវធម៌ មិនបានជេរប្រមាថ និយាយកាត់គេកាត់ឯង ស្រែកច្រងេងច្រងាងឡើងសរសៃកដូចអ្នកអោយខ្ចីទេ គេមកដល់គេនិយាយបកស្រាយតិចតួចនឹងឱ្យដំណោះស្រាយរួចហើយដើរចេញ គេថាសងស្អែកហើយ មានសារព័ត៌មានធ្វើសាក្សីហើយ អត់រក្សាភាពថ្លៃថ្នូរខ្លះទេនៅតែឆ្លៀតប្រមាថគេទៀត … ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 3-បើខ្លួនជាម្ចាស់លុយ មានលុយឱ្យគេខ្ចីប៉ុណ្ណឹងដែរ អះអាងថាមានអ្វីទាំងអស់ដែលជាភស្តុតាង ចុះមិនព្រមឲ្យច្បាប់ធ្វើការទៅ? ពេលឱ្យគេខ្ចីមានមេធាវីធ្វើក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវ តែពេលខឹងគេមិនសង ចុះមិនឲ្យមេធាវីរៀបចំដាក់ពាក្យប្ដឹងតែម្ដងទៅ? គាត់ថាមនុស្សគេចមុខ តែអ្នកខ្ចីមិនបានរត់ចោលហាងឯណា… 4-ហើយបើរឿងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្រុសដែលជាអ្នកឱ្យខ្ចី ហេតុអី្វក៏មិននិយាយជាមួយបង? ស្ដាប់ទៅដូចជាមិនយល់អ្នកឱ្យគេខ្ចីលុយសោះ… # បងប្អូនខ្លះនាំគ្នាសើចចំអកឲ្យអ្នកខ្ចីគេ ថាបើគ្រាន់បើលក់ឡានដាច់ចុះមិនព្រមឱ្យថ្លៃការប្រាក់គេទៅ? សម័យកូ វីដ ហើយលុយគេយើងមិនដឹងថាគេរៀបចំធ្វើអ្វីខ្លះឬក៏មានហេតុផលអ្វីខ្លះ រស់អត់បានបកស្រាយហើយថានិយាយជាមួយបងប្រុសគេហើយ ព្រោះរឿងខ្លះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ ដែលគេបាននិយាយជាមួយភាគីម្ខាងទៀតដែលជាបងប្រុស មកពីបងប្អូនមួយចំនួនចូលចិត្តសើចចំអកឡកឡឺយឲ្យគេហ្នឹងហើយ បានជារឿងខ្លះគេមិនបរិយាយឲ្យអស់ ទាល់តែស្លៀកខោខោប៉ៅគេបានដឹង… តាមខ្ញុំមើលឃើញ= ​ពាក្យមួយដែលអ្នកឱ្យខ្ចីនិយាយដដែលៗនោះគឺ- អាតារាចេះ! អាតារាហ្នឹងចុះ! អាតារា! ៗ ៗ ៗ មើលតែកាយវិការនិងចរិត របៀបដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើខ្វារក និយាយយកតែឈ្នះ អញ្ចឹងឯងបានប្រហែលជា ឃើញគេលក់ដាច់ច្រណែនគេហើយ ចង់ធ្វើគេស៊ីនឹងប្រហែលជាចង់ឱ្យគេខូចកិត្តិយស បានប្រឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងដដែលៗ បើសិនជាខ្ញុំមានលុយឱ្យគេខ្ចី ជាម្ចាស់ហាង មួយទាំងមូលដែល ខ្ញុំមិនធ្វើដូចគាត់ទេធ្វើតាមច្បាប់តែម្ដងឲ្យតែមានផុសតាំងក្នុងដៃគ្រប់គ្រាន់😌 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើខ្ញុំឃើញអ្នកមានហាងឡានចរិកអញ្ចឹងអី ខ្ញុំមិនទិញទេនិយាយតាមត្រង់ គ្រាន់តែជាមតិរបស់ខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើង..​- ខ្ញុំនឹងរង់ចាំទស្សនាអ្នកដែលជេរខ្ញុំថា ទាល់តែកើតឡើងលើនាងឯង បាននាងឯងយល់អារម្មណ៍អ្នកឱ្យគេខ្ចីលុយ!​​ -គ្នាវារឿងអីវាមិនកាន់ជើង!😂😅🤣 មានលុយមានច្បាប់ម៉េចក៏មិនប្រើ? ទៅប្រើសារព័ត៌មាន ធ្វើដូចគេរត់ចោលស្រុកបាត់ខ្លួន! គ្រាន់តែឮពាក្យអាតារាច្រំដែលនិងកែវវិកាក៏ឃើញចេតនាហើយ… Enoនិងខ្ញុំមិនមានចប់សាច់ឈាមជាមួយគ្នាទេ!😌 បត់ជើងរួចហើយសូមជំរាបលា!😅…

Read More

កុំចេះតែហ៊ាន! ផឹកស៊ីចាក់ធុងបាស់បើកសំឡេងឮៗ រំខានអ្នកជិតខាង មិនញញើត ចុងក្រោយឡើងឡានសារ៉ែន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈក្រុមការងារព័ត៌មាន និង ប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ មានករណីក្រុមជួបជុំផឹកស៊ី ចាក់ធុងបាស់បើកសំឡេងរំខានអ្នកជិតខាង ស្ថិតនៅចំណុចចំកណ្តាលផ្លូវលំ ភូមិព្រៃព្រីងខាងជើង១ សង្តាត់ចោមចៅទី៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីយប់ថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ហេង រតនា ស្នងការរងទទួលដឹកនាំខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ បានចុះដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៅក្នុងកិច្ចបង្ក្រាប់នេះដោយផ្ទាល់ បានឱ្យដឹងថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តំបន់នេះដែលជាតំបន់ដែលមានការប្រឈមខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ ដោយឡែកកម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានធ្វើការសាកសួរ និង នាំខ្លួនបុរសចំនួន ៣ នាក់ នេះយកអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ហេង រតនា ក៏បានបន្ថែមផងដែរថា ការមិនគោរពសិទ្ធិអ្នកជិតខាង បើកបាស់ឮសំឡេងឆ្លង ២ ឬ ៣ ផ្លូវបែបនេះ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកជិតខាងដែលកំពុងសម្រាក់ជាទង្វើពុំគួរគប្បីឡើយ ។ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ក៏បានធ្វើការអំពាវនាវយ៉ាងទទូចទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យចូលរួមអនុវត្តឱ្យបានខ្ចាប់ខ្ជួននៅវិធានការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរ ៕

Read More

មិនចុះចាញ់! ទូច ស្រីល័ក្ខ ក្រោកឈរឡើងវិញយ៉ាងរឹងមាំ ត្រៀមធ្វើរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីពេលកន្លងមក មហាជនអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀង ទូច ស្រីល័ក្ខ ប្រាកដជាបានដឹងមកហើយនូវរឿងរ៉ាវលំបាកជូរចត់មួយចំនួន បន្ទាប់ពីជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងបានបញ្ចប់ និង រស់នៅក្នុងនាមជាមេម៉ាយត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់កូនប្រុសម្នាក់ឯង ។ យ៉ាងណាមិញ ថ្មីៗនេះ នាងបានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹម និង ដំណើរជីវិតថ្មីក្នុងការបើកនូវមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាការពិត ដូចពាក្យចាស់ពោលថា ក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះ អ្នកនាង ទូច ស្រីល័ក្ខ បានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី ០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះថា ដំណើរការនៃការបើកហាងនាំចូល និង លក់ផលិតផលនម៉ាកល្បីៗ ដែលមានដូចជាកាបូប និង ទឹកអប់របស់អ្នកនាងជិតរួចរាល់ហើយ ដោយអ្នកនាងរៀបរាប់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «ជិតរួចរាល់ហើយ ការខំប្រឹងវាមិនអត់ប្រយោជន៍ សង្ឃឹមថាគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរសម្រាប់ការងារថ្មីមួយនេះរបស់ខ្ញុំ ។ មនុស្សទំនេរពេក យកខួរក្បាលគិតតែរឿងនិយាយដើមគេ លាងគូទខ្លួនមិនទាន់ស្អាតផងនិយាយពីថាគ្របយ៉ាងគឺដឹងគ្រប់រឿង លើកលែងតែពេលបាយចូលមាត់បានស្ងាត់ មនុស្សធន់ប្រភេទនេះត្រូវរក្សារចន្លោះឱ្យឆ្ងាយ ។ ​បន្តិចទៀតរាល់ម៉ាកល្បីៗ ក៏ដូចជាកាបូបប្រ៊េនៗ original ទឹកអប់ដែលមានប្រភេទល្បីៗ original ពិតៗ គឺខ្ញុំនាំចូលមកខ្លួនឯងផ្ទាល់ ពីព្រោះយើងមានកន្លែងដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯង ។ យើងមានហាងអ៊ីចឹង បងប្អូននឹងអាចមកមើលដោយផ្ទាល់» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីការបង្ហោះសារ និង រូបភាពហាងរបស់អ្នកនាង ទូច ស្រីល័ក្ខ នោះ ក៏មានមហាជន មិត្តសិល្បករជាច្រើន បានចូលរួមជូនពរដល់អ្នកនាងឱ្យរកស៊ីជោគជ័យ លើសពីនោះក៏មានអ្នកសរសើរពីអ្នកម្តាយរូបនេះ ថាពិតជារឹងមាំពិតប្រាកដមែន ៕

Read More

ថ្ងៃនេះវ៉ាក់សាំងការពារកូ.វីដ១៩ពីចិន ចំនួន៥០ម៉ឺនដូសទៀត នឹងដឹកមកដល់កម្ពុជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាងមួយឆ្នាំហើយដែលជំ.ងឺកូ.វីដ១៩ បានរាតត្បាតនៅលើពិភពលោក។ ជាងមួយឆ្នាំនេះ កម្ពុជាបានរកឃើញមនុស្ស ៣៤,៨៣៣នាក់ កើតជំ.ងឺកូ.វីដ១៩ ហើយ ២៦៦នាក់ បានស្លា.ប់បាត់បង់ជីវិត។ មកដល់ពេលនេះ វ៉ាក់សាំងកូ.វីដ១៩ ជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយបន្ថែមទៀតក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុ.ទ្ធប្រឆាំងជំ.ងឺកូ.វីដ១៩ និងជួយការពារសុខភាពរបស់មនុស្ស ពីការវា.យប្រហារដោយជំ.ងឺកូ.វីដ១៩។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាដំណឹងដ៏រីករាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការប្រយុ.ទ្ធប្រឆាំងនឹងជំ.ងឺកូ.វីដ១៩ នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ ១០ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២នេះ វ៉ាក់សាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ស៊ីណូវ៉ាក់ របស់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន ៥០ម៉ឺនដូសទៀតហើយ នឹងត្រូវដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំនួនវ៉ាក់សាំងចំនួន ៥០ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀតនេះ នឹងក្លាយជាចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីការរាតត្បាតជំ.ងឺកូ.វីដ១៩។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ ៥០ម៉ឺនដូស ដែលដឹកមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះ គឺជាវ៉ាក់សាំងជើងទី៦ហើយ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាក់ ខណៈជើងទី១ មានចំនួន ១.៥លានដូស ត្រូវបានដឹកមកដល់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា, ជើងទី២ មានចំនួន ៥០ម៉ឺនដូស ដឹកមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា និងជើងទី៣ មានចំនួន ៥០ម៉ឺនដូស ដឹកមកដល់កម្ពុជាថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា និងជើងទី៤ មានចំនួន ៥០ម៉ឺនដូស ដឹកមកដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា និងជើងទី៥ មានចំនួន ១លានដូស ដឹកមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា។ ប្រភព Fresh News

Read More