លោកគ្រូ មាសសារ៉ាន់ គាត់ជាតារាចំរៀងជើងចាស់ ពេលនេះធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់កំពុងខ្វះលទ្ធភាពព្យាបាល….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម​ការ​បង្ហោះ​នៅលើ​ផេក​សិល្បករ​កម្ពុ​ជានា​រសៀល​ថ្ងៃទី​០៦ ​ខែមករា ​ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ​បាន​រៀបរាប់​ថា ៖ អាណិតគាត់ណាស់ លោកគ្រូ មាសសារ៉ាន់ គាត់ជាតារាចំរៀងជើងចាស់ !

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជួយគាត់ផង តារាចម្រៀងកំប្លែងលោក មាស សារ៉ាន់ មានអាយុ68ឆ្នាំ គាត់មានជំ ងឺតម្រង់នោម នឹងរលាក់ខ្នែងពោះវៀន ពេទ្យតម្រូវអោយគាត់វះកា ត់ គាត់វះកា ត់នៅមន្ទីពេទ្យ សំពៅមាស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែឥឡូវគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេ សូមប្អូនជួយគាត់ផង នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោក មាស សារិទ្ធ ដែលជាកូនបង្កើតរបស់លោកគ្រូ មាស សារ៉ាន់ ឆាត មក ខ្ញុំបាទ អុឹម ជីវ៉ា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​