ក្រោយជនជាតិដើមភាគតិច ដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្តឹងប្អូនស្រីខ្លួន ទ្រី​ សុផា​និត​ ចេញមុខការពារបែបនេះ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿជាក់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថា កាលពីថ្មីៗនេះ អំពីរឿងរ៉ាវ ចែដាណា យ៉ាងណាមិញ ដោយឡែកកាលពីម្សិលមិញនាថ្ងៃទី ៤ ខែ មករា ឆ្នាំ 2022 ទ្រីសុផានិត បាន Live វីដេអូរៀបរាប់ ទាំងទឹកភ្នែ ករំភើបខ្លាំងពេក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយគាត់បានផុស ទិញកាដូនៅហាងប្អូន ស្រី ខ្លួនទ្រីដាណា ជាកាដូរលើកទឹកចិត្តកូនស្រីគាត់ ក្រោយបានឃើញសារពត៍មានធំៗ ជាពិសេសបងប្អូនមហាជនជាច្រើន ទឹកចិត្ត គាត់គ្រប់គ្នា​ ហើយទ្រី​ សុផានិត បានបញ្ជាក់ទៀតថា មនុស្សណាក៍ធ្លា ប់មានកំហុ ស ខ្ញុំហួ សចិត្តណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុអ្វីចាំកំ ហុសប្អូនស្រីគាត់បែបនេះព្រោះតែគាត់ខឹង បានគាត់និយាយមិនបានគិត នេះវាជារឿងហួ សចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ ពេលដែរខឹ ងមនុស្សតែងតែខុ ស សង្ឃឹ មថាបងប្អូន និង យល់អារម្មណ៍មួយនេះ៕ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​