ជំងឺស្វាមីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ភរិយាលោកលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់ បានចេញមុខប្រកាស់លក់ផ្ទះបន្ទាន់ ដើម្បីយកលុយព្យាបាល(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាលោកគ្រូបណ្តុះបណ្តាល អួន សារ៉ាត់ បានឆ្លងជំ ងឺកូ វីដ១៩ ពេលនេះកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។ ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១២នេះ ភរិយាលោកលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់ បានចេញមុខប្រកាស់លក់ផ្ទះដោយបញ្ហាសុខភាពស្វាមីខ្លួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ដោយរៀបរាប់បែបនេះថា​ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លក់ផ្ទះឡាយឡុងបន្ទាន់​ ព្យាបាលលោកគ្រូអួន​ សារ៉ាត់​ ពេលនេះលោកគ្រូអួន​ សារ៉ាត់​មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ នៅមានឱកាសព្យាបាលគាត់តែ៥ថ្ងៃទៀតទេ។ ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំខ្វះខាតលុយយកគាត់ទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេស​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងប្អូនជួយទិញផ្ទះនាងខ្ញុំ​ផង​ នាងខ្ញុំលក់ឡាយឡុង​ ដេីម្បីយកប្រាក់មកព្យាបាលគាត់​អោយទាន់ពេល។ យេីងមិនអាចបាត់បង់គាត់បានទេ​ ព្រោះគាត់ជាធនធានដ៏កម្រ​ ជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិ។ គាត់បានផ្តល់ចំណេះដឹងល្អៗ​ ផ្នត់គំនិតល្អៗ​ជាច្រេីនដល់សង្គម។ ដើម្បីជ្រាប់កាន់តែលម្អិតសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖