ថាមែនៗ! ចំប៉ីខ្មៅ ប្ដឹង ម៉ៃ សុគន្ធ ទៅតុលាការពីបទល្មើ សចំនួន ៣ ធំៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ ៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Yin Heng ហៅ ចំប៉ីខ្មៅ បានបង្ហាញក្រដាសពាក្យបណ្ដឹង ដែលខ្លួនបានប្ដឹង ម៉ៃ សុគន្ធ ធ្វើឱ្យមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈអត្ថន័យនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានឱ្យដឹងថា ចំប៉ីខ្មៅ បានប្ដឹង ម៉ៃ សុគន្ធ ពីបទល្មើសធំៗចំនួន ៣ គឺទី១ ប្ដឹងពីបទ ញ៉ុះញ៉ុងឱ្យមានការរើសអើង និង ទី២ ប្ដឹងពីបទ បរិហាកេរ្ដិ៍ជាសាធារណៈ និង ទី៣ រំលោ ភទំនុកចិត្ត ប្រព្រឹត្តលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និង តិកតុក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របពេលដែលបង្ហាញពាក្យបណ្ដឹងហើយនោះ ចំប៉ីខ្មៅ ក៏បានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះទៀតថា «ជូន កំពូលសិល្បៈករ ម៉ៃ សុគន្ធ ដីកា កោះហើយ សូមអញ្ជើញផង អរុណសួស្ដីដើមឆ្នាំថ្ងៃច័ន្ទដើមទ្រព្យ ទី ០៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ក៏ដឹងថាខ្ញុំកូនកាត់យួន ក៏ដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុក ហេតុអ្វីអ្នកតែងតែបំពានកិត្តិយស សេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្ញុំ ឆ្លៀតធ្វើអាជីវកម្មលើឈ្មោះខ្ញុំទៀត #នេះជាអំណាចនៃសេរីភាព និងសិទ្ធិ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព ប្រជាប្រិយ