ខ្លោចចិត្ត! កូនប្រុសប៉ា លាប៉ារហូតហើយ ប៉ា ជិ ត ឆ្កួ តហើយ កូនប្រុសមកវិញមកកូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមគ្រួសារមួយមានទុក្ខជាទម្ងន់ ខណៈដែលបានបាត់បង់កូនជាទីស្រលាញ់ ស្មើកែវភ្នែក ត្រឹមមួយប៉ប្រិចភ្នែក ដោយសារតែជួប គ្រោះ ថ្នា ក់ ច រា ច រ ណ៍ ត្រូវ ម៉ូ តូបុ ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលបា ត់ ប ង់ កូន កំពុងតែពេញស្រលាញ់ភ្លាមៗបែបនេះ បុរសជាឪពុកមានគណនីហ្វេសប៊ុក ឆ្មោះ Vuthea Somnang ក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបានថា៖ «កូនប្រុសប៉ា លាប៉ារហូតហើយ ប៉ា ជិ ត ឆ្កួ តហើយ កូនប្រុសមកវិញមកកូន»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយទៀតមានឈ្មោះ Hong Chantra ក៏បានសរសេររៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ក្ដុកក្ដួលថា៖ «សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដក្រៀមក្រំនេះផងណា រឹងមាំ ឡើង ស៊ូៗឡើងណា គ្រាន់តែដឹងភ្លាម គ្នាស្លុ តចិត្តណាស់ យល់អារម្មណ៍ជាម្តាយ ស្ទើរ ខ្លោ ចចិត្ត»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ មហាជនជាច្រើន ក៏បានសម្ដែងនូវសេចក្ដីសោកស្ដាយជាពន់ពេកផងដែរ ព្រោះអ្នកគ្រប់គ្នាពិតជាយល់ច្បាស់ណាស់ថា ការបា ត់ ប ង់ មនុស្សជាទីស្រលាញ់គឺវាឈឺចាប់កម្រិតណា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយជាពិសេសគឺកូនដែលកំពុងតែពេញស្រលាញ់ថែមទៀត។ ឯអ្នកខ្លះក៏បានផ្ញើរសារជួយរំលែកទុក្ខផងដែរ ឲ្យសូមឲ្យឪពុកម្ដាយព្យាយាមកាត់ចិត្ត កូនទៅបានសុខហើយ៕