ខ្លោចចិត្ត! ម៉ែចុងចិត្តអប្រិយ ទម្លាយថា ខ្លួនធ្លាប់ទិញឧបករណ៍នេះ ដើម្បី…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វៀតណាម÷ កាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចនៃកម្លាំងអាជ្ញាធរជំនាញ និងអង្គការការពារសិទ្ធិកុមារ នាងTrang Nguyen ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្តាយចុងចិត្តអាប្រិយ និងជាឃា ត ករដែលធ្វើបាបកូនចុងជាកុមារីអាយុ៨ឆ្នាំរហូតដល់ស្លា ប់នោះ បានចេញមុខមកសារភាពថា÷

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបានធ្វើទារុណកម្ម និងធ្វើបាបកូនចុងរបស់ខ្ញុំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ។ ដំបូងឡើយខ្ញុំបានទិញផ្ដៅមួយដុំមកដើម្បីទុកវា​ យ ប្រដៅនាងតូចជាកូនចុង មួយរយៈ​ក្រោយខ្ញុំក៏បានប្រើ ​កំណាត់​ឈើ និង​របស់​ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដើម្បីវាយធ្វើបាបនាងតូចជាកូនចុងជំនួសវិញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែលថា ក្រោយបានស្តាប់ចម្លើយសារភាពរបស់ម្តាយចុងចិត្តអប្រិយរូបនេះហើយមានអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិថាឲ្យនារីជាម្តាយចុងនោះថាមានមុខមាត់ស្អាតប៉ុន្តែចិត្តអាក្រក់មិននឹកស្មានដល់ថែមទៀតផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​