ក្រោយដឹងថាប្អូនស្រី ទ្រី ដាណាបែកបាក់គ្រួសារ ស្រាប់តែបងស្រីទម្លាយអារម្មណ៏ពិតថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាហើយថាកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី២៧ ខែ១២ ឆ្នាំ២០២១នេះលោកស្រី ទ្រី ដាណា បានឡាយរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាក និងទម្លាយមូលហេតុជាច្រើនដែលគ្រួសារអ្នកស្រីរស់មិនចុះសម្រុងរហូតចែកផ្លូវជាមួយស្វាមី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកអ្នកស្រី ទ្រី សុផានិត ដែលជាបងស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា បានបង្ហោះសាររៀបរាប់បែបនេះបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនរៀបពីទុក្ខលំបាក។ ដោយអ្នកស្រី ទ្រី សុផានិត បានរៀបរាប់បែបនេះថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជីវិតដែលជាកូនកំព្រាពេលពិបាកចិត្តគ្មានម្ដាយឪពុកនៅក្បែរមិនបានឱបម្ដាយយំដើម្បីឲ្យធូរចិត្ត😭បងស្រីដឹងច្បាស់ព្រោះពេលបងស្រីពិបាកចិត្តមិនដឹងនិយាយបញ្ចេញអារម្មណ៍និងយំប្រាប់អ្នកណា😭អារម្មណ៍មួយនេះវាពិបាកណាស់🥺តាំងពីម្សិលមិញមកទល់ពេលនេះបងស្រីដេកមិនលក់គិនតែប្អូន😭គ្រាន់តែចង់ប្រាប់ប្អូនស្រីថានៅមានបងស្រីម្នាក់នេះណា💛 ស្រលាញ់ប្អូនៗ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​