ក្រោយគូស្នេហ៍ និងអាម៉ា ទិញរថយន្តទំនើបអោយ អាជី រំភើបឡើងភ្លេចថាខ្លួនឯងឈឺ ហើយបានត្រឹមរៀបរាប់ថា..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលជ្រុលខ្លួនវះ កា ត់កែកុន ប៉ះចំគ្លិនិកកែស.ម្ភស្សមិនល្អ អាជី leader អ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបប្រចាំហ្វេសប៊ុក បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតធ្វើដំណើរទៅស្វែងរកការព្យាបាលនៅប្រទេសថៃ ដែលបានបង្កជាការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។ ដោយឡែកក្រោយពីសម្រាកព្យាបាលអស់ជាច្រើនថ្ងៃ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអាជី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកយាយ និងគូស្នេហ៍ បានទិញរថយន្តទំនើបខ្លាំងមួយគ្រឿង ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីពញ្ជាក់អារម្មណ៍ អាជី រហូតអាជីរំភើបស្រែកខ្លាំង ស្ទើរតែភ្លេចថាខ្លួនឈឺទៅហើយ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ ៖