ទីបំផុត ម៉ៃ សុគន្ធ សម្រេចដាក់ពាក្យបណ្តឹ ងទៅ ចែតា ហើយទាមទារសំណង ២០០លាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាពេលកន្លងមកនេះ សង្គ្រា.មពាក្យសម្តីរវាង ម៉ៃ សុគន្ធ និង Alex Conan Real (ចែតា) ឃើញថាដូចជាបានបញ្ចប់ទៅ វិញហើយ ដោយសារតែមើលរវាងអ្នកទាំងពីរហាក់បីដូចជាស្ងាត់រៀងខ្លួនមិនមានការវែកញ៉ែកអ្វីដូចមុនឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង ផ្ទុយស្រឡះពីការគិតរបស់មហាជន ដោយពេលនេះ លោក ម៉ៃ សុគន្ធ បានសម្ងំរៀប​ចំពាក្យបណ្តឹ ងរួចរាល់អស់ហើយ ដោយទាមទារសំណង២០០លានរៀល ដោយលោកក៏បានសរសេរក្នុងហ្វេសប៊ុកបែបនេះថា៖ រវល់ប្តឹ ងគេហើយ បានអត់សូវបានបង្ហោះអី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅ ពីនេះក្នុងពាក្យបណ្តឹងរបស់លោក ម៉ៃ សុគន្ធ ក៏បានបញ្ជាក់ថា ពាក្យបណ្តឹ ងមួយនេះ គឺប្តឹងទៅ លើម្ចាស់គណនី Alex Conan Real ពីបទបទ​ជេរប្រ.មា.ថ ​បរិ.ហារ.កេរ្តិ៍​ និងញុះញង់ ដោយទាមទារសំណង ២០០លានរៀល ជាថ្លៃសងជំ.ងឺចិត្តផងដែរ។យ៉ាងណាមិញ មកទល់ពេលនេះ Alex Conan Real (ចែតា) នៅ តែមិនទាន់បានចេញមុខបកស្រាយ ចំពោះរឿងនេះនៅ ឡើយ៕