ចិត្តល្អណាស់! ថ្ងៃឈប់សម្រាក វង្ស ណយ ចុះចែកបាយ និងទឹក ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅ ម្តុំមាត់ទន្លេ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាពេលថ្មីៗនេះ អ្នកប្រដាល់លំដាប់ជួរមុខ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វង្ស ណយ បានចុះចែកបាយ និងទឹកយ៉ាងច្រើន ទៅ កាន់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត នៅ ម្តុំមាត់ទន្លេផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក នៅ ក្នុងថ្ងៃនេះ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកប្រដាល់រូបនេះ បានបញ្ជាក់ថាលោក និងមិត្តភក្តិ បានរៀបចំបាយ ១០០ប្រអប់ និងទឹកសុទ្ធ១០០ដប ចែកជូនបងប្អូនខ្មែរហូបរួចមួយពេល ដោយមិនគិតប្រាក់អ្វីឡើយ គឺជូនចេញពីបេះដូង និងទឹកចិត្តផ្ទាល់តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ អ្នកគាំទ្រ និងមហាជនទាំងអស់ បានកោតសរសើរ និងថ្លែងអំណរគុណដល់ វង្ស ណយ ដែលតែងតែចំណាយប្រាក់កាសរបស់ខ្លួនធ្វើការសប្បុរសធម៍ជានិច្ច៕ សូមចូលទស្សនារូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​