ចេះតែឆ្ងល់តាំងពីចូលរៀនមក មិនដែលចេញក្រៅថ្នាក់ចឹង ឆ្ងល់ពេកក៏នាំគ្នាសួរ ចុងក្រោយដឹងទឹកភ្នែកគ្រប់គ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រាកដជាបានជ្រាបរួចហើយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតអាសូរដល់ប្អូនជាខ្លាំង ដែលតាំងតែចូលរៀនមកមិនដែលឃើញប្អូនចេញពីថ្នាក់សោះ ធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ឆ្ងល់ជាខ្លាំងតាមពិតមកពីគាត់មិនសូវមានជីវភាពធូរធារមិនមានលុយហើយណាមួយគាត់ពន្យារពេលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពបានឲ្យដឹងថាប្អូនប្រុសខាងលើមានឈ្មោះថា ថា យ៉ាំង អាយុប្រាំបួនឆ្នាំ ថ្នាក់ទីប្រាំ បើឈរជិតគ្រូខ្ពស់ជាងគ្រូហើយ ដោយសារតែគ្រួសារខ្វះខាតទើកម្របានចូលរៀនតែគាត់ខំប្រឹងប្រែងណាស់ចង់បានចំណេះ តាមប្រភពគ្រូបង្រៀនបានឲ្យដឹងថាកូនសិស្សរបស់គាត់មិនមានលទ្ធភាពធូរធារតែគាត់មិនបោះបង់ការសិក្សាឡើយពោលគឺខំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងទៅអនាគតជាក់ស្តែងបើក្រឡេកមកមើលជីវភាពរបស់ប្អូនប្រុសពេលព្រឹកឡើងមករៀន ហើយពេលថ្ងៃឆ្លៀតដើរបេះផ្លែឈើឲ្យគេដើម្បីយកថវិកាខ្លះខ្លះមកផ្គត់ផ្គង់ទិញម្ហូបអាហារនិងចំណាយចាំបាច់ផ្សេងផ្សេង ប្អូនប្រុសមានរូបរាងសង្ហាខ្លាំងណាស់ហើយមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគ្រូទៀត នៅពេលចេញលេងដល់បងប្អូនប្រុសតែងតែសម្ងំនៅក្នុងថ្នាក់រហូតមិនដែលចេញមកក្រៅនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូរបស់គាត់ក៏មានបងប្អូនជាច្រើនចង់ជួយដល់ប្អូនប្រុសហើយក៏បានសរសេរបង្ហោះសារថា ៖ អធ្យាស្រ័យផង បងដាក់ខុសខ្ញុំចង់ជួយគាត់ជាសៀវភៅសម្ភារៈសិក្សាសម្លៀកបំពាក់ជូនគាត់មួយសេះជារៀងរាល់ដើមគាត់ចប់ថ្នាក់ទីដប់ពីរខ្ញុំអាចទាក់ទងគាត់តាមណាដែរក្នុងនោះក៏មានការលេចឡើងដែលថាខ្ញុំសួរគាត់ម៉េចមិនចេញលេងជាមួយគេគាត់ ហើយសួរគាត់ហូបអីនៅម៉េចមិនទៅទិញអីហូបគាត់ថាមិនឃ្លានតែតាមទំនើងគាត់អត់យកប្រាក់មករៀនទេ ។