សូមជ្រាប! រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចហាមឃា ត់អ្នក​ដំណើរ​មកពីប្រទេសចំនួន១០ នៅទ្វីបអាហ្រ្វិក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចហាមឃា ត់អ្នកដំណើរមកពីដប់ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសសេចក្ដីណែនាំមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយបានទទួលការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រសួងសុខាភិបាលមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញវីរុ​សបម្លែងថ្មីប្រភេទB.1.1.529 នៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានកំណត់ថាជាអូមីក្រុងដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាការព្រួយបារម្ភនៃការរាលដាលមេរោ​ គកូវី ដ១៩បម្លែងថ្មី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយពិនិត្យឃើញស្ថានភាពបែបនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រេចហាមឃា ត់អ្នកដំណើរឬអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ ទាំងដប់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំងដប់ក្នុងកំឡុងពេលបីសប្ដាហ៍មុនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាទាំងតាមផ្លូវអាកាសទាំងតាមផ្លូវគោកមួយរយៈសិនប្រសិនបើរហូតដល់មានការជូនដំណឹងសាជាថ្មីដើម្បីទប់ការឆ្លងរាលដាលចូលមកកម្ពុជានូវមេរោ គប្រភេទថ្មី អូនទីក្រុង ដោយត្រូវចាប់អនុវត្តក្រោយ៤៨ម៉ោងមកបន្ទាប់ពីចេញសេចក្ដីប្រកាសនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអានលិខិតខាងក្រោម ៖