នៅពីក្រោយការដាក់ឈ្មោះជា ថ្មបណ្តាសា តាមពិតមូលហេតុគួរឲ្យខ្លាចបែបនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីអត្ថបទមុន ប្រិយមិត្តពិតជាជ្រាបច្បាស់ នៃរមណីយដ្ឋានមួយថ្មី ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា «សិលាបណ្តាសា» ដែលបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន មិនថាភ្ញៀរអ្នកទស្សនា ក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្តាញសង្គម ជាមួយនឹងកន្លែងថ្មីមួយនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ បើតាមប្រភពមួយ នៅគណនីក្នុងហ្វេសប៊ុក «សិលាបណ្តាសា» មិនមែនតែមួយទីតាំងនោះទេ តែគេត្រូវបានសាងសង់រហូតទៅដល់ ៣កន្លែងផ្សេងៗ នៅលើទឹកដីភាគនិរតីរាជ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរ រមណីយដ្ឋានថ្មីសន្លាងនេះ បានចារឹកពាក្យបណ្តាសាសង្កត់លើដីឆ្នេរសាធារណៈចំនួន ០៣ទីតាំង ដែលមានដូចជា ទីតាំងនៅឆ្នេរពយជំទាវម៉ៅ ទីតាំងនៅសិលាចាំស្នេហ៍ និង ទីតាំង ពយអូរឈើទាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ សិលាបណ្តាសា​ បានសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆ័ន្ទ ចាត់ទុកកន្លែងដ៏ស័ក្ខសិទ្ធ ទុកដាក់បណ្តាសាលេីបុគ្គលដែលបំពានរំលោភយកដីឆ្នេរធ្វេីជាកម្មសិទ្ធិឯកជនផ្ទាល់ខ្លួន​ ហេីយដីនេះសោតជាដីឆ្នេរសាធារណៈរបស់រដ្ឋបម្រេីដល់អ្នកទេសចរជាតិ​ និងអន្តរជាតិ​។ល៕ ប្រភព៖ Kheang Phearom