មិនសរសើរមិនបាន! កូនខ្មែរយើង រចនាស៊ីក្លូបែបសហសម័យបានលេខ ១ លើកតម្កើងមរតកដូនតា ពិតជាអស្ចារ្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជារឿងដ៏គួរឱ្យមោទកភាពណាស់ កូនខ្មែរមួយរូប មានឈ្មោះ ស៊ិន វណ្ណៈ ទទួលបានជ័យលាភីលេខ ១ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរចនាស៊ីក្លូនាពេលអនាគត ឬ ហៅថា Futuristic Cyclo Competition នៅ FT Gallery ក្នុង Factory Phnom Penh។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនឹងការរចនារូបរាងស៊ីក្លូនាពេលអនាគត ដែលមានទម្រង់បែបសហសម័យដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ សិល្បករ Sin Vannak បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងឱ្យបានដឹងថា ៖ «គោលបំណងក្នុងការរចនាស៊ីក្លូថ្មី សម្រាប់ពេលអនាគតមួយនេះគឺ ដើម្បីជួយលើកតម្កើងដល់ស៊ីក្លូ ដែលជាត្រីចក្រយានប្រភេទមួយនេះឡើងវិញ ដោយផ្លាស់ប្ដូរទៅជាទម្រង់ថ្មី ដែលធ្វើឱ្យមានភាពលេចធ្លោ និង ព្រមទាំងបន្ថែមនូវចំណុចដែលខ្វះខាត ដើម្បីស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រជែងនឹងយាន្តផ្សេងៗទៀត»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមលើសពីនេះ លោកក៏បានបញ្ជាក់ពីទស្សនៈនៃការច្នៃប្រឌិតស៊ីក្លូថ្មី សម្រាប់នាពេលអនាគតមួយនេះ ដោយមានការបំបែកគំនិត ពីធាតុផ្សំនៃវប្បធម៌ខ្មែរមួយចំនួន និង បូកបញ្ចូលជាមួយធាតុផ្សំនៃសម័យទំនើប បានក្លាយជាទម្រង់មួយ ដែលហៅថា​សហសម័យ ប្រកបដោយភាពអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងន័យអភិរក្ស និង គោលបំណងលើកតម្កើងស៊ីក្លូមរតករបស់ដូនតាខ្មែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឱ្យដឹងផងដែរថា រូបរាងស៊ីក្លូដែលត្រូវបានរចនាដោយយុវជនខាងលើ មានក្បាច់លម្អ ជាក្បាច់ដែលបានបំបែកក្បាច់អង្គរ ក្នុងទម្រង់ត្របកឈូក ដោយព័ទ្ធក្នុងទម្រង់រង្វង់មូល។ ចំណែកឯឯកសណ្ឋានអ្នកបើកបរ ត្រូវបានច្នៃចេញពី​លំនាំឯកសណ្ឋានរបស់ព្រះរាមក្នុងគំនូរ ដោយយកត្រង់សង្វារ ស្លឹកពោធិ និង ឥន្ធនូ មកច្នៃទៅជាបែបសម័យ លំនាំពីបុរាណ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ចំពោះអ្នកបើកបរ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្បិនខ្មែរ ដែលចងក្បិនស្លុយចុះទៅក្រោម ត្រឹមពាក់កណ្ដាលកំភួនជើង (គ.ស ១៨៣៥-១៩១៤)។ រីឯកញ្ចក់សងខាងស៊ីក្លូ សម្រាប់ឆ្លុះមើលក្រោយដើម្បីសុវត្ថិភាព ត្រូវបានច្នៃដោយយកទម្រង់នាគ ដោយសារសត្វនាគជាសត្វមានមហិទ្ធិឫទ្ធិ និង តំណាងឱ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំ៕