ស្ងាត់មួយរយៈ ស្រាបតែពេលនេះអ្នកនាង មាស សុជាតា ចេញបកស្រាយនិងគំរា-មប្ដឹងសុវណ្ណ រិទ្ធី ព្រោះតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីដោយអតីតភរិយារបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី អ្នកនាង មាស សុជាតា បានបង្ហោះសារមួយនៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះថា ៖ ខ្ញុំបំផ្លាញកន្លែងណាលោកសុវណ្ណ រិទ្ធី លោកទេ បន្សល់អីអោយខ្ញុំខ្លះ ក្នុងពេលប្ដឹងផ្ដល់ខ្ញុំអាចមានសិទ្ធមិនអោយលោកជួបកូនៗបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកខ្វះពេលជួប បានមកជួបពេលយប់………ខ្ញុំអោយកូនជួបរហូតមកទំលាក់កំហុសលើគ្រួសារខ្ញុំរហូត បើខ្ញុំមិនអោយជួបស្មានមានរូបផុស..??ធ្វើអីអោយល្មមៗបានហើយបើមិនចិញ្ចមកូនហើយសូមកុំរំលើក ព្រោះវាថោក………..ខ្ញុំអោយទាំងអស់ទៅលោកហើយចង់បានអី លើលោកនេះ គ្មានមនុស្សដើររំលោកគេហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវទៀតទេ ទាំងដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងខ្លួន សូម្បីតែបន្តិច ឆ្កែក៏វាចេះស្រលាញ់កូនវាដែរ…….រាល់ថ្ងៃមិនដឹងអ្នកណាអោយប្រាកដដែលទុកកូនចោលទេ………….អយុត្តិធម៍ពេកហើយ អាងតែអ្នកកាស៊ែត…….ចង់ធ្វើអីក៏បានមែន ក្រែងប្រាក់ខែមួយខែ2000$ហេតុអីបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយថាគ្មានសល់អី….ចង់បានអីទៀតបានចូលចិត្តដៀលពូជខ្ញុំម្ល៉េះ ចុះលោកល្អត្រង់ណាឆ្លើយមើល ល្អពេកបានយកស្រីខូច…ធ្វើប្រពន្ធ ឈប់ទៅសុវណ្ណ រិទ្ធី កុំចូលចិត្តធ្វើអីអោយគេអាណិតទៀតទៅ គេដឹងនិងឮ កុំស្ទាយដដែលៗពេកពេលជិតឡើងតុលាកា មកធ្វើល្អស្អី