ច្បាស់ហើយ! ករណីឃាត-កម្ម ដែលមានទារុណកម្មរំលោ-ភសេពសន្ថវៈ ត្រូវផ្ដន្ទាទោ-សដាក់ពន្ធនាគារ អស់មួយជីវិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ ហេតុការណ៍ឃាតកម្មរំលោភសម្លាប់ ទៅលើយុវតីវ័យក្មេងមួយរូប ជាសិស្សថ្នាក់ទី ១២ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំចំការអណ្ដូង ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម បានកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ ដែលធ្វើឱ្យមហាជ​នខឹងសម្បាជនដៃដល់ជាខ្លាំង ដែលមានដួងចិត្តឃោឃៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រព្រឹត្តអំពើរយង់ឃ្នងព្រៃផ្សៃបែបនេះ ដែលមិនអាចលើកលែងបានពីសំណាញ់ច្បាប់។ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងនេះទៀតសោត មេធាវីមួយរូប ដែលមានផេកឈ្មោះ មេធាវី សែង សុភិន Atty. SENG Sophin បញ្ជាក់ឱ្យបានដឹងថា ៖ «ករណីរំលោ ភសម្លា ប់ គឺមានចែង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ២០០៩ ត្រង់មាត្រា ២០៥ ដែលចែងថា ឃាតកម្មដែលកើតក្នុងពេល ឬ ក្រោយពេល ប្រព្រឹត្តអំពើទារុណ​ក ម្ម អំពើឃោឃៅ ឬអំពើរំលោ ភសេពសន្ថវៈ ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត » ៕

ប្រភព ប្រជាប្រិយ