ក្តៅៗ! ពេលនែះចាប់បាន ជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបាន រំលោ.ភស.ម្លា.ប់ យុវតីរ.ងគ្រោះហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយនូវរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យអាណិតដែលបានកើតឡើងលើប្អូនស្រីរងគ្រោះត្រូវគេបំពានលើរាងកាយ ពេលចេញពីរៀន ហើយសម្លា-ប់គ្នាចោល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចយោងតាមប្រភព ស្រលាញ់ខ្មែរ បានឲ្យដឹងថា ៖ 22-11-2021 វេលាម៉ោង2:15pm ក្រុមការងារ សហការ ជាមួយបងប្អូន ប្រជាការពារភូមិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សហគ្រាន់ ភូមិប៉ាង បុសថ្លាន់ និង ជំនាញ បានចុះចាប់បាន ជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានចាប់រំលោ.ពស.ម្លា.ប់ ក្មេងស្រី (ឌីម អេងជូ) ។ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាសសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖​

ប្រភព ស្រលាញ់ខ្មែរ