ថ្ងៃនេះលោកស្រី ទ្រី ដាណា និង តារាចម្រៀងពេជ្យ សោភា ជួបគ្នានិងបានបង្ហោះរូបភាពស្រាប់តែមហាជន និង ហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបានចូលខមមិនថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ដែលជាម្ចាស់ហាងពេជ្រ និងមុខជំនួញជាច្រើនទៀត ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១នេះយោងតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថា លោកស្រី ទ្រី ដាណា បានជួបគា្នជាមួយតារាចម្រៀងពេជ្យ សោភា ហើយព្រមទាំងពោលពាក្យបែបនេះថា ៖ អ្នក single ជួបគ្នាហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលពិសេសនោះមានមហាជន និង ហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបានចូលខមមិនថា ៖ មុខស្រដៀងគ្នាណាស់បង , Idol ប៉ះIdol ហើយ , មុខស្រដៀងគ្នាបងពេលថតជាមួយគ្នាចឹង ,មុខស្រដៀងគ្នាដូចបងប្អូនបង្កើតចឹង និងខនជាច្រើនទៀតដែលរៀបរាប់មិនអស់។ ដើម្បីជ្រាប់កាន់តែច្បាស់ថាអ្នកទាំងមុខស្រដៀងគ្នាយ៉ាងណានោះសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម​ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​