ញាក់សាច់ ! តារា Tik Tok ម៉ាក់ល័ក្ខណ៍ ចុះកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយ ទទួលបានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ទៅ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គមប្រាកដជាបានស្គាលជាក់ជាមិនខាន់បើនិយាយដល់ម៉ាក ល័ក្ខណ៍ ដែលយើងស្គាល់សមត្ថភាពសម្តែងតាមរយៈវីដេអូ Tik Tok នាពេលកន្លងមក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី១៧ ខែ​វិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកនាងបានចុះកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលឲ្យតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ 120000$ នៅក្នុងនេះដែរម៉ាក ល័ក្ខណ៍ បានបង្ហោះសាររៀបរាប់បែបនេះថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុងត្រាកាងារថ្មីជាមួយបងប្រុស ក្នុងរយះពេលមួយឆ្នាំ 120000$ តាំងពីទិញមាស ពីបងដាណាមកហេងៗកប់ ស៊ូៗ អរគុណពុកម៉ែបងប្អូន ដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តប្អូនរហូតមក៕ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖