ផ្អើគេទាំងយប់! ផុសថាគេចាប់យកទៅល.ក់ ដល់ឥឡូវដល់ប៉ុស្តិ៍ទើបដឹងរឿងច្បាស់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយមាននារីម្នាក់ប្រើប្រាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Norng Lin បានប្រកាសថា« បងៗស្គាល់លេខប៉ូ.លិសទេ ខ្ញុំត្រូវ គេយកមកល.ក់ធ្វើការអោយចិន ឥលូវខ្ញុំនៅ ពោធិ៍សាត់ នៅថ្មដាលើភ្នំ ខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះវិញ ជួយខ្ញុំផង (069767952)»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបង្ហោះសារនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គមនិងចែកចាយជាច្រើនធ្វើឲ្យមានបារម្ភមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ ថែមទាំងមានម្ដាយ បានផុ ស ឲ្យដឹងទៀតថា៖ «សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយស៊ែរផង កូនស្រីខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវនាងត្រូវគេចា.ប់យកទៅល.ក់ហើយ (Norng Lin) help share mneak 1 pong her phone number 069767952»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ គ ណ នីខាងលើនេះបានឲ្យដឹងពីទីតាំង និងរូបភាពនៅទីតាំងដែលកូនស្រីខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅផងដែរ។ ដោយឃើញបែបនែះនៅយប់ថ្ងៃដដែលនេះមានការអ.ន្តរាគ.មន៍ភ្លាមៗពីសមត្ថកិច្ចស្រុកវាលវែង ដោយនាំកម្លាំងចុះទៅដល់ទីតាំង និងបាននាំយកនារីខាងលើនេះមកប៉ុស្តិ៍ ដោយសាមីខ្លួន បានបញ្ជាក់ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបានមកធ្វើការនៅពោធិ៍សាត់ ហើយខ្ញុំធ្វើចត្តាឡីឡ័ក ហើយខ្ញុំមានការភ័.យខ្លា.ច ហើយខ្ញុំបានសូមអោយលោកប៉ូ.លិស ដើម្បីអោយជួយយកខ្ញុំពីទីនេះ ឥលូវខ្ញុំបានមកដល់ p.o.l.i.c.e ហើយ គាត់កំពុងដោ-ះស្រាយហើយ សូមអរគុណ សុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ ដែលជួយ shear ហើយជួយខ្ញុំទាន់ពេលសូម អរគុណ