មិនចាំយូរ! នៅទីបំផុតអ្នកនាង ដេត​ ម៉ាលីណា បានឡាយវីដេអូស្ប ថដោយបញ្ជាក់បែបនែះថា ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមុននេះបន្តិចអតីតភរិយាលោក ឌួង ឆាយ បានបង្ហោះវីដេអូស្ប ថនិងអមជាមួយសារបែបនេះថា ៖ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យនាងខ្ញុំស្ប ថដេីម្បីបញ្ជាក់ពីការចោទប្រកាន់របស់អតីតស្វាមីនាងខ្ញុំ​ និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់​ នាងខ្ញុំនឹងឡាយផ្ទាល់នៅម៉ោង​2:45រសៀលនេះការពិតទៅនាងខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាការស្ប ថគ្រាន់តែជាភាពទាល់ច្រករបស់មនុស្សយេីងទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែគាត់បានយកការស្បថនេះដេីម្បីមកលាបពណ៌ចោទប្រកាន់មកលេីរូបនាងខ្ញុំ​ ដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វេីការស្បថជូន​ដេីម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំនូវកន្លែងដែលខ្ញុំជឿជាក់គោរពនិងស ក្កិសិ ទ្ធិបំផុត​ នាងខ្ញុំមិនដែលគិតថាយកការស្ប ថនេះដេីម្បីមកបង្ហាញថាខ្លួនល្អត្រឹមត្រូវនោះទេ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែបេីសិនជាខ្ញុំមិនស្ប ថមានពូមីងបងប្អូនមួយចំនួនថានាងខ្ញុំខ្លាចសម្បថ​ ដូច្នេះនាងខ្ញុំនិងជ្រេីសរេីសកន្លែងមួយ​ដែលនាងខ្ញុំជឿជាក់ស ក្កិសិ ទ្ធបំផុតមកបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់នាងខ្ញុំ​វិញនឹងបញ្ជាក់ពីធាតុពិតដែលអតីតស្វាមី​និងក្រុមគ្រួសារបានធ្វេីមកលេីរូបនាងខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមពិតនាងខ្ញុំគិតថា​ បេីសិនជាយេីងមិនធ្វេីខុស​ យេីងធ្វេីល្អ​ គឺច្បាប់មិនអាចធ្វេីអីយេីងបាននោះទេ​ ប៉ុន្តែបេីមនុស្សយេីងធ្វេីអាក្រ ក់បានតែសំដីតែទង្វេីមិនអាចធ្វេីបាន​គ្មាន​ បានតែសេរ៉ូ​ តែងតែយកពាក្យសម្បថមកលុបលាងនូវកំហុសរបស់ខ្លួនដេីម្បីបង្ហាញអោយឃេីញថាខ្លួនឯងល្អ​ នាងខ្ញុំដឹងថាទង្វេីអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារ​ គឺចង់អោយគេយល់ច្រឡំនិងស្អ ប់នាងខ្ញុំ​ ដូច្នេះនាងខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំដេីម្បីការពារកិត្តិយសនឹងក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំ​ មិនអាចអោយអ្នកឯងនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកឯងមកបន្តរ​គេ ៕ ដើម្បីជ្រាកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖