គេរិះគន់ម្ចាស់ឡានមុនឡើងអស់ចិត្ត ទើបតែពេលនេះឥឡូវម្ចាស់ក្រោយចេញមកបកស្រាយបែបនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានជ្រាបរួមមកហើយនូវរឿងរ៉ាវអ្នកបើឡានម្នាក់ដែលឲ្យអ្នករកកងបីទិញសាំងហើយមិនឲ្យរួចរត់បាតទុកឡានចោល ដែលធ្វើប្រធាបទដែលមហាជនអ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គមផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ចាប់ជាខ្លាំង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងធ្វើឲ្យការិះគន់ជាខ្លាំងចំពោះម្ចាស់ឡាន ប៉ុន្តែបុរសរូបនោះបានបកស្រាយច្បាស់ៗថា ឡានហ្នឹងខ្ញុំលក់យូរហើយ សូមកុំយល់ច្រឡំជាមួយខ្ញុំទៀតណាបងបង។ យ៉ាងណាមិញម្ចាស់រថយន្តបានបង្ហោះសារបកស្រាយបែបនេះថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបាទ ឈ្មោះម៉ៅឈាងលី សេវាជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ បានជួលឡានព្រូសដែលមានស្លាក់លេខBJ-7190អោយភ្ញៀវ។ សូមគោរពបងប្អូនលេងក្នុងបណ្តាញសង្គមFB នឹងជូនដំណឹងដល់ បងប្រុសកង់បីឈ្មោះ ក្នុងFBថា សូរ នី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលបានទិញសាំងចាក់ឡានព្រូសខាងលើនេះ មិនបានអោយលុយគាត់(បងកង់បី)។សូមបងប្រុសកង់បី ទាក់ទងមកខ្ញុំដើម្បីយកលុយថ្លៃសាំង40000ម៉ឺនរៀល ហើយខ្ញុំបាទ ជូនលុយ100,000រៀលបន្ថែមទៀត។ សូមបងកង់បីទាក់ទងមកលេខទូរស៌ព្ទដូចនៅក្នុងរូប។