ព្រោះតែជីវភាព! កូនសិស្សម្នាក់ យកបាវស៊ីម៉ងត៍ដាក់សៀវភៅជំនួសកាតាបទៅរៀន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សៀមរាប៖ នាពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកសង្កេតឃើញថា​ មានកុមារីម្នាក់បានយកប៉ាវស៊ីម៉ងត៍ប្រើប្រាស់ជំនួនកាតាបដើម្បីដាក់សៀវភៅ និងប្រដាប់ប្រដាសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតទៅរៀន ដែលនេះធ្វើ​ឱ្យ​មហាជនមានការអាណិតអាសូរជាខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក ហ៊ន់ គិមយ៉ាន ដែលត្រូវជាអ្នកគ្រូបង្រៀនរបស់សិស្សស្រីរូបនេះ បានសរសេរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់សិស្ស ដែលសុខចិត្តយកប៉ាវស៊ីម៉ងត៍មកច្នៃទៅជាកាតាបស្ពាយថា​៖ «មើលកូនសិស្សខ្ញុំផង!»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ចំពោះសប្បុរសធម៍ដែលចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនស្រីដែលកំពុងកង្វះសម្ភារៈសិក្សារូបនេះ អាចទាក់ទងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកអ្នកគ្រូ ហ៊ន់ គិមយ៉ាន បាន៕ ប្រភព៖ ហ៊ន់ គិមយ៉ាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​