លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ត្រូវជនខិលខូចក្លែងបន្លំ Telegram ដោយយកឈ្មោះ ទៅប្រើប្រាស់ធ្វើទង្វេីបោកប្រាស់​ ដោយគ្មានសីលធម៍…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពុកម៉ែងបងប្អូនប្រាកដជាបានស្គាលជាក់ជាមិនខានបើនិយាយដល់លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ដោយកាលពីយប់ថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកា យប់មិញនេះលោកជំទាវបានបង្ហោះសារបែបនេះថា ៖ នាងខ្ញុំមានជនអនាមិក​ ខិលខូចក្លែងបន្លំបង្កេីតជាប្រពន្ធ័តេឡេក្រាម​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(​ telegram) ដោយប្រេីប្រាស់ឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំ​ Hun Sinathដូច្នេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយ​ មេត្តាកុំយល់ច្រឡំ​ ព្រោះតេឡេក្រាមពិតរបស់ខ្ញុំ​ មានភ្ជាប់ជាមួយលេខទូរសព្ទ័​ របស់នាងខ្ញុំដែលប្រាស់ជាប្រចាំ ដូចសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងលេី​ នាងខ្ញុំសូមបដិសេដ្ឋដាច់ខាត​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងសូមអោយជនខិលខូចទាំងនោះ​ បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់​ នៅទង្វេីបោកប្រាស់​ ដោយគ្មានសីលធម៍នេះ​ ហេីយនាងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវ​ ចំពោះតេឡេក្រាមក្លែងក្លាយ​ ដេីរបោកបញ្ឆោតប្រជាជន​ ចាប់ពីពេលផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​