ក្រោយបទ «Are You Ok?»ផ្ទុះសារជាថ្មីស្រាប់តែអ្នកឧកញ្ញា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បានបង្ហោះសារយ៉ាងមានន័យថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ខាងផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានបញ្ចេញដំណឹងភ្ញាក់ផ្អើលថាចម្រៀងមួយបទនេះ ទទួលបានការអនុញ្ញាតចេញផ្សាយវិញហើយ ដោយមានការកែសម្រួលទំនុកច្រៀងឡើងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេសង្កេតឃើញថាបទ «Are You Ok?» នេះគឺមានសន្ទុះការគាំទ្រមិនធម្មតានោះទេ ដោយចេញត្រឹមប៉ុន្មានម៉ោងមានអ្នកចូលទស្សនាជាងមួយលាននាក់ទៅហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយផ្ទុះបទ «Are You Ok?» សារជាថ្មីអ្នកឧកញ្ញា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បានបង្ហោះសាររបែបនេះថា : ជោគជ័យមិនត្រូវអំនួត បរាជ័យមិនត្រូវយំ លើលោកនេះគ្មានអ្វីឋិតថេរ ចេះគោរពអ្នកដទៃទើបជាការល្អ សិល្បៈមានតែពាក្យថាត្រូវតែរួមដៃគ្នា យើងជាជនជាតិខ្មែរ យើងត្រូវតែប្រឹងរួមគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិយើង ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​