នៅសុខៗ លោក ឌួង ឆាយ បង្ហោះសារនិយាយកប់ៗមាត់ឲ្យអតីតភរិយាថាមិនហ៊ានមកស្បថបានត្រឹមតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវលោក ឌួង ឆាយ និងអតីតភរិយានាពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍តាមដានជាខ្លាំង។ ដោយនៅមុននេះបន្តិចលោក ឌួង ឆាយ បានបង្ហោះសារនិយាយរៀបរាប់ខ្លាំៗបែបនេះថា :

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនាងគ្រាន់បើកុំប្តឹងគេ មកស្បថ និងមើលភស្តុតាងជាមួយខ្ញុំរួចហើយចុះចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅនៅផ្ទះរបស់ម្តាយនាងវិញទៅបើនាងគ្រាន់បើដូចនាងនិយាយ។ ត្រឹមស្បថមិនហ៊ានស្បថផង ខ្លាំងដើរប្តឹងគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងមិនខ្លាចបាបកម្មមែន កម្មពៀរមានពិត ទាន់ហន់ណាស់នាង ស្រវឹងបើកឡានបុកទ្រូងផ្លូវថ្ងៃមុនម្តងហើយមិនរៀងចាល ព្រះ និងទេវតាផ្តល់ឱកាសអោយនាងកែប្រែខ្លួនសារជាថ្មី។ ប៉ុន្តែនាងមិនភ្ញាក់រលឹកដឹងកំហុសកែប្រែខ្លួនសារជាថ្មីលៈបង់សុរាមេរយៈដើម្បីផ្តល់ភាពកក់ក្តៅអោយកូនៗ និងចែកពេលវេលាអោយខ្ញុំជាមួយកូនៗស្មើភាពគ្នា។ បើខ្ញុំជានាងខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ អាណិតតែកូនៗខ្ញុំ ឌួង ឆាយ ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​