មើលសឹងមិនស្គាល់! ក្រោយធ្លា ក់ខ្លួនឈឺ​មួយរយ: ចេនឡា កាន់តែស្គមទៅៗ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតមែនហើយ នរណាៗក៏ដឹងដែរថា តារាកំប្លែង អៀង ចេនឡា ជាតារាប្រុសពហុជំនាញម្នាក់ ដោយក្នុងនោះ រូបលោក ក៏អាចទទួលការងារច្រើនផ្សេងទៀត មានជាពិធីករ និងតារាចម្រៀងផងដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះ បណ្តាអ្នកគាំទ្រតារាប្រុសរូបនេះ សុទ្ធតែបានដឹង ពីការប្រឹងប្រែងធ្វើការរបស់រូបលោក ជាខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះ បណ្តាអ្នកគាំទ្រតារាកំប្លែងរូបនេះ នរណាៗក៏ដឹងថា រូបលោក មានរូបរាងប្រែប្រួលទៅជាស្គម មិនសូវមានសាច់ឈាមដូចមុន ក៏ព្រោះតែ ធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ដែលលើកចុងក្រោយនោះ រូបលោក​ បង្ហើបប្រាប់ថា ដោយសារតែ ទឹកចូលសួត ត្រូវបូមចេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនតែប៉ុណ្ណោះ មួយរយៈចុងក្រោយមក ស្រាប់តែ មហាជននិងអ្នករួមអាជីពរបស់រូបលោក ស្ទើរតែទាំងអស់ លាន់មាត់នឹកស្មានមិនដល់ បន្ទាប់ពីឃើញ រូបរាងរបស់រូបលោក ប្រែប្រួលកាន់ខ្លាំង ស្គមស្គាំង មើលសឹងតែមិនស្គាល់ ជាពិសេសទៅទៀតនោះ គឺដងខ្លួនឃើញ
ឆ្អឹងលើគោក តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះ តោះទៅមើលរូបភាពនិងវីដេអូខាងក្រោម ៖