ឌួង ឆាយ ៖ អ្នកគួរតែមកតទល់មុខឡាយបកស្រាយជាមួយខ្ញុំម្តង កុំពិនពេកខាងនិយាយមិនពិត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនិយាយដល់លោក ឌួង ឆាយ ប្រិយមិត្ត និង មហាជនអ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គមប្រាកដជាបានជ្រាបនូវរឿងរ៉ាវគ្រួសារលោកជាក់ជាមិនខាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយកាលពីនៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោក និងអ្នកម្តាយ បានទៅផ្ទះដើម្បីជួបកូនប៉ុន្តែអតីតរបស់ខ្ញុំមិនអោយជួប ។ ដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចលោក ឌួង ឆាយ បានបង្ហោះសារបែបនេះថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

<< ស្អែកខ្ញុំនឹងឡាយបកស្រាយម៉ោង 7:00pm ចំពោះអតីតនិយាយបំភ្លើសការពិត។ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញភស្តុតាង និងស្បត់ហើយ បើអ្នកណានិយាយកុហសអោយស្លា ប់ចោលកូនទាំង 3 ទាន់ហន់តៃហោងដូចបើកឡានបុកហើយកុហកមហាជនថ្ងៃមុនចឹង។ ព្រះ និងទេវតាផ្តល់ឱកាសអោយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដើម្បីកែប្រែខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកមិនភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួន ឌួង ឆាយ >>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​