ដោយក្តីអាណិត! ជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី ជួយជាថវិកាដល់អ្នកនាងខ្ញុងរហូតទៅដល់ចំនួន…ច្រើនណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវតារាកំផ្លែងអ្នកនាង ខ្ញុង ដែលជំពាក់បំណុលគេដល់ទៅជិត ៦០ ម៉ឺនដុល្លា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី បានប្រកាសជួយអ្នកនាងខ្ញុង ជាថវិកាចំនួន​ ៧០០ ដុល្លា ហើយលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

<< នាងខ្ញុំបានឃើញពត៍មានហើយ ដូច្នេះនាងខ្ញុំជួយបងបានបន្តិចបន្តួច នេះជាទឹកចិត្ត ទោះបីយើងមិនធ្លាប់បានជួបគ្នាខាងក្រៅផ្ទាល់ក៏ដោយ។ សូមជូនពរបងសំណាងល្អ និង រឹងមាំឡើងវិញ គ្មានមានអ្នកណាចង់ជួបរឿងបែបនេះទេ។ >> ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖