រកសម្លេងនេះយូរហើយ! ប្អូនស្រី សឿង លីហ្សា នៅវ័យក្មេងតែទឹកដមសម្លេងវិញពិរោះខ្លាំងណាស់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាពេលថ្មីៗនេះមានភ្ញាក់ផ្អើល និង ផ្ទុះការកោតសរសើរជាខ្លាំងពីសំណាកមហាជន និង ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើនចំពោះទឹកដមសម្លេងយ៉ាងពិរោះរណ្តំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយប្អូនស្រី សឿង លីហ្សា បកស្រាយចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថា << អោយអូនអស់ចិត្ត >> ។ ប្អូនស្រី សឿង លីហ្សា នៅវ័យក្មេងតែបើនិយាពីសម្ថភាពទឹកដមសម្លេងវិញមិនមនុស្សចាស់ទេ ព្រោះតែសម្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្អូនបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាបថាពិរោះយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖