នោះក្រោយអ្នកនាង ចោម ចាន់ ទិញតុក្កតារួចហៅប្តីៗពេញមាត់ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត មានប្រសាសន៍បែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គមប្រាកដជាបានជ្រាបរួចមកហើយក្រោយពីអ្នកនាង ចោម ចាន់ បានទិញតុក្កតារួចហៅប្តីៗពេញមាត់នោះ បានធ្វើអោយអ្នកលេងបណ្តាញមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត បានឃើញបែបនេះក៏បានមានប្រសាសន៍បែបនេះថា ៖ «ខ្ញុំបានសួរទៅប្ដីថាខ្លួនជាសមាជិកសភាក្នុងរដ្ឋសភាជាតិមានចែងច្បាប់ឲ្យមនុស្សស្រីឬប្រុសទិញប្រុសជ័រស្រីជ័រមកធ្វើប្ដីឬធ្វើប្រពន្ធទេគាត់ថាអត់មានចែងទេចុះក្នុងរឿងមួយនេះ?🤪

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើក្រសួងពាក់ព័ន្ធលោកជំទាវណា ឯកឧត្តមណាកាន់? គិតម៉េចបើម្លុឹងៗនោះ សូមមិត្តរួមហ្វេសជួយគិតមើលថាតើសង្គមមួយនេះបើមានស្រីប្រភេទអញ្ចឹងម្នាក់បង្ហោះរឿងបែបៗនេះតើយើងគួរដោះស្រាយយ៉ាងណា?🤮🤮🤮»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖