ភ្ញាក់ព្រើត ក្រោយពេលឃេីញបុរស​ម្នាក់ មានមុខមាត់​ស្រដៀង អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណា​វ៉ា​ត្រា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាពេលថ្មីៗនេះ ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ក្រោយឃើញ បុរសម្នាក់ មានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងអ្នកឧកញ៉ា ឡេង​ ណាវ៉ាត្រា បានលើកដៃសំពះជំនួយពីបុគ្គលល្បីៗ នៅលើបណ្តាញសង្គមតិកតុក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ បុរសដែលគេសង្កេតទៅមានមុខមាត់ស្រដៀង ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា នោះមានឈ្មោះនៅលើគណនីតិកតុកថា ប្រូភឿន កំពង់ស្ពឺ បានបង្ហោះវីដេអូសុំជំនួយពី លោកស្រី ទ្រី ដាណា និងថែមទាំងសុំជំនួយជាផ្ទះល្វែងពីអ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ថែមទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ មានទាំងការចាប់អារម្មណ៍​ ហើយក៏មានមតិរិះគន់ផងដែរ តែតាមមើលទៅ នេះអាចជាការសុំលក្ខណៈលេងសើចប៉ុណ្ណោះ មិនមែនសុំជំនួយមែនទែននោះទេ។ ទន្ទឹមនោះ មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមតិកតុក ដំបូងឡើយ គ្រាន់តែឃើញភ្លាម ស្មានតែអ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ព្រោះគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញ ដូចអ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បេះដាក់តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ អ្នកចូលខមិន ម្នាក់ៗ បានលើកឡើងថា ឡេង ណាវ៉ាត្រា Copy, ស្មានតែឡេង ណាវ៉ាត្រា, បងឡេង ណាវ៉ាត្រាទី២, កូនភ្លោះ ជាដើម៕