ព្រឺរោម! ពាក់មី ព្រឺសម្បុរ ពេលប្រពន្ធខ្លួនត្រូវវិញ្ញាណមនុស្សប្រុសចូលសន្ធិត ហើយធ្វើរឿងមួយនេះ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារសៀលថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះ នាយ ពាក់មី តារាកំប្លែងដ៏ល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានបង្ហោះនូវឃ្លីបវីដេអូមួយលេីទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនធ្វេីឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីមហាជនជាច្រើន ដែលប្រពន្ធលោកត្រូវបានវិញ្ញាណមនុស្សប្រុសចូលសន្ធិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេលទៅលេងស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តស្វាយរៀង ។ ក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះ នាយ ពាកមី បានធ្វើការរៀបរាប់ទាំងព្រឺសម្បុរអំពីដំណើរសាច់រឿងចាប់តាំងពីវិញ្ញាណនេះបានចូលសន្ធិតប្រពន្ធខ្លួនតាំងពីខេត្តស្វាយរៀង រហូតមកដល់ភ្នំពេញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយពេលមកដល់ផ្ទះភ្លាម វិញ្ញាណដែលបានចូលសន្ធិតប្រពន្ធនាយ ពាក់ មី ក៏បានឡេីងទៅរុករកខោអាវមនុស្សប្រុសយកស្លៀក ព្រមទាំងបាននិយាយថា ខ្លួនជាអ្នកធ្វេីការ និងជាមនុស្សស្អាត ទេីបគាត់ស្រឡាញ់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ នាយ ពាក់មី ក៏មានជាពាក្យពេចន៍លេីកឡេីងថា៖«ដោយសារមានបងប្អូន ជេខ្ញុំរឿងខ្ញុំទៅរកគ្រូ នឹងព្រះសង្ឃស្រោចទឹក ថាខ្ញុំអបិយជំនឿ ដូចនេះខ្ញុំសុំផុសវីដេអូ មូលហេតុដែលខ្ញុំទៅរកព្រះសង្ឃ និងគ្រូ គឺមកពី ប្រពន្ធខ្ញុំមានវិញ្ញាណមនុស្សប្រុស ចូលក្នុងខ្លួនគាត់ សូមទស្សនាវីដេអូដែលជារឿងពិត»៕