រំភើបជំនួស! អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ដឹងថា កម្ពុជា ត្រូវទាត់ម្សិលមិញ ក៏ប្រកាស់ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់មួយចំនួន ហើយបើសិនជាទាត់ចូលមួយគ្រាប់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់រហូតដល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្ត ទាំងអស់គ្នាបានដឹងមកហើយថា អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា គឺជា ម្ចាស់មុខជំនួញ យ៉ាងច្រើនមុខ និងជា សប្បុរសជនម្នាក់ ដែលមានទឹកចិត្តល្អប្រពៃក្នុងការជួយដល់ទុរគតជនដែលតែងតែជួបនូវការខ្វះខាតនៅក្នុងគ្រួសារ ក៏ដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង អ្នកស្រីតែងតែ ធ្វើដំណើរ ចុះទៅតាម គ្រប់ខេត្តក្រុង ដើម្បី ជូយដល់ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន ជីវភាព ក្រីក្រតោកយ៉ាក ដែលធ្វើអោយបងប្អូន គោរពស្រលាញ់កាត់យ៉ាងខ្លាំង។ ដោយឡែក កាលពីម្សិលមិញនេះ គាត់បានបង្ហោះក្នុងគណនី ផេក ផ្លូវការ របស់គាត់ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យប់នេះ អ្នកណាមើលបាល់ខ្លះ? ចែដាណាចង់មើលដែរ 😂 ដើម្បីឱ្យសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំជួយឧបត្ថម្ភ 10000$ ដល់សហព័ន្ធ។ បើស៊ុតចូលគេ ១គ្រាប់ថែម 5000$ ទៀត ដល់ក្រុម (បានច្រើនគ្រាប់កាន់តែល្អ💪)ចង់ឃើញស៊ុតចូលច្រើនៗ ហើយសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏នៅតែគាំទ្រ😊😊😊 កម្ពុជា ស៊ូស៊ូ🇰🇭🇰🇭🇰🇭 ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទាំងអស់គ្នា ខ្មែរតែមួយ❤️❤️💪💪 សូមសរសើរ ដល់ទឹកចិត្ត សប្បុរសធម៍ របស់អ្នកស្រី ដែលតែងតែ ចុះទៅជួយដល់ ក្រុមគ្រួសារ ក្រីក្រជាច្រើន នៅ ក្នុងប្រទេសយើង មិនថា ទីជិត ទិឆ្ងាយឡើយ។ សូមជូនពរអោយអ្នកស្រី ជោគជ័យគ្រប់ ភារកិច្ចការងារ ទាំងអស់៕