អាសូរណាស់! ឃើញមាំទាំថ្ងៃមុនសោះ ពេលនេះ សែម សង្វាត ដេកស្តូកស្តឹងក្នុងបន្ទប់ ICU

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីមហាជនបានដឹងថា សិល្បកររៀមច្បង លោក សែម សង្វាត កំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់ស.ង្គ្រោះបន្ទាន់ (ICU) នៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃ ព្រោះអាការជំ.ងឺប្រចាំកាយរបស់លោកបានវិវត្តន៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sangvath Sem បានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា ៖ «ខ្ញុំបាទ សែម សង្វាត ជាសិល្បករផ្នែកចម្រៀងជើងចាស់កំពុងតែព្យាបាលក្នុងបន្ទប់ ICU ក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃ។ ដោយសារតែស្ថានភាពជំ.ងឺរបស់ខ្ញុំវិវត្តន៍កាន់តែធ្ងន់ទៅៗ ត្រូវប្រើថ្នាំច្រើន ដោយខ្ញុំបាទពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការព្យាបាល!»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាលជំ.ងឺ គណនីខាងលើបានប្រកាសសុំជំនួញពីមហាជនទៀតថា ៖ «សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនសប្បុរសធម៌ទាំងអស់ដែលចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទ មេត្តាជួយដល់ខ្ញុំបាទផង ដើម្បីឱ្យខ្ញុំបាទបានរស់នៅបន្តចិញ្ចឹមគ្រួសារ និង បានបន្តការច្រៀងបំពេអារម្មណ៍ជូនដល់មហាជន ក្នុងស្រុក និង ក្រៅស្រុក» ៕

ប្រភព Popular Magazine