រំភើបជំនួស! លោកពូម្នាក់ដែលល្បីពេញបណ្តាញសង្គម ពេលនេះបានទទួលជំនួយពីលោកស្រី ទ្រី ដាណា ជាថវិកាចំនួន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមុននេះបន្តិចយោងតាមប្រភពលោកស្រី​ ទ្រី ដាណា បានបង្ហោះរូបភាពភ្ជាប់ជាមួយសាររៀបរាប់ថា ៖ << ពូថាចង់បានអាវស ទៅធ្វើបុណ្ឱ្យក្រុមការងាររៀបចំជូនពូហើយ មានទាំងសំលៀកបំពាក់ ខ្សែក្រវ៉ាត់ ចានស្រាក់ ស្លាដក់ទុកប្រគេនលោក តែ និងស្បៀងអាហារ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ ថវិកា ១លានរៀល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីលោកពូបានធ្វើបុណ្យនៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះ។ គាត់នៅស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ អាណិតលោកពូណាស់អាយុជាង ៥០ឆ្នាំហើយ ជាតិនេះអភ័ព្វ មិនអាចស្ដាប់ និយាយស្ដីបានច្បាស់ ភ្នែកក៏មើលមិនច្បាស់ ហើយរូបកាយមិនល្អដូចអ្នកដទៃ។ នាងខ្ញុំមានតែការអាណិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំពេញបំណងឱ្យគាត់បានទៅធ្វើបុណ្យ សន្សំកុសលទៅពេលខាងមុខ >> ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​