ទេព បូព្រឹក្ស អង្គុយយំក្រោយគេជេរ រឿងនាំគេឯង ហូបប្រទាលបាតដៃ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រោយគេល្បីភ្លូកទឹកភ្លូកដីរឿងហូបប្រទាលបាតដៃ និងដើមដំបងយក្ស ស្រាប់តែតារាចម្រៀងដ៏ល្បី កញ្ញា ទេពបូព្រឹក្ស បានចេញមកធ្វើការឡាយរៀបរាប់ទាំងភ្នែក ក្រោយមានមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើការរិះគន់រឿងខ្លួនថារបស់ហូបមានច្រើនគគោក មិចមិនហូប បែរជាទៅហូបប្រទាលបាតដៃ និងដំបងយក្សវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យរិះគន់នេះ កញ្ញា ទេពបូព្រឹក្ស កាលពីយប់មិញនេះ បានធ្វើការឡាយទាំងសម្រក់ទឹកភ្នែក រ៉ាយរ៉ាប់រឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តប្រាប់ដល់មហាជន និងអ្នកគាំទ្រយ៉ាងដូច្នេះថា÷

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេចូលចិត្តលើកប្រធានបទខ្ញុំមកនិយាយរហូត ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាតូចចិត្តដែរណាបងប្អូន ខ្ញុំមាអារម្មណ៍ថា មិចក៏ទៅជាអញ្ចឹងអស់ហើយ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលែងចង់មែនទែនតែម្តង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនារូបភាពនិងវីដេអូខាងក្រោមនេះ÷