ទីបំផុតចាប់អ្នកយកម៉ូតូគាត់បានហើយ វង្ស ណយ និងជា ស្រួច បានចេញវីដេអូបែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាប់មកហើយជំុវិញរឿងរ៉ាវលោក​ ជា​ ស្រួច និងលោក វង្ស​ ណយ ដែលត្រួវអ្នកស្នាក់នៅជាមួយគ្នាយកម៉ូតូ និងថវិការមួយចំនួនទៅបាត់តែម្ដង ពិតជាទុក្ខជាន់ទុក្ខមែន កំពុងតែខ្វះខាតហើយ ត្រូវគេមកយកសម្ភារៈដែលត្រូវដឹកប្រចាំថ្ងៃទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី ២៤នេះ លោក វង្សណយបានឲ្យដឹងថា ៖«ឥលូវខ្ញុំរកចោ.រឃើញហើយម៉ូតូបងជាស្រួចនៅដដែរទេ តែម៉ូតូខ្ញុំបាទវង្ស ណយ គឺគាត់យកទៅប.ញ្ចាំបាត់ហើយ ហើយក៏សូមអរគុណដល់កងកម្លាំងអា.វុ.ធហ.ត្ថ នៅខេត្តបាត់ដំបងដែលបានជួយ អន្តរាគមន៍យ៉ាងពេញ ទំហឹង អរគុណមែនទែន ទឹកចិត្តមួយនេះមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖