ញាក់សាច់! បុរសម្នាក់ត្រូវរង្វាន់១ពាន់ដុល្លា មួយខែម្តង រហូតគ្រប់៥ឆ្នាំ សរុបបានដល់ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាពេលបច្ចុប្បន្ន បណ្តាលក្រុមហ៊ុនជាច្រើន បានជ្រើសយកការដាក់រង្វាន់ក្នុងផលិតផលរបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ក៏ដូចជាផ្តល់ជាការដូរដល់អ្នកគាំទ្រផលិតផលរបស់ខ្លួន ដោយភ្ជាប់ជាមួយរង្វាន់តូចធំជាច្រើន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពេលត្រូវម្តងៗ គឺសុទ្ធតែជារឿងនឹងស្មានមិនដល់។ ដោយលែកនៅទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នេះ យោងតាមគណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ Yin Kokcheng បានបង្ហោះសារមួយយ៉ាងចំលែក ដោយបានប្រាប់ថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អបអរបងប្រុសនៅស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀងរង្វាន់ 1,000ដុល្លា រាល់ខែរយៈពេល5ឆ្នាំពេញ (សរុប60,000ម៉ឺនដុល្លា) ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ។ ក្រោយឃើញបែបនេះ មហាជនបានចូលមកខមិនថា: គេជោគជ័យអស់ហើយនៅឡើយតែខ្ញុំ😛 – នៅស្រុកមួយខ្ញុំ តែវាសនាខ្ញុំខុសពីគាត់ – ក្រោមមេឃតែមួយតែវាសនាខុសគ្នា ផឹកដូចគ្នាសល់តែក្បាលពោះនឹងខ្លាញ់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​