ឃាត់មិនស្តាប់! ប៉ូលីសទៅនៅលើមុខឡាន ទាំងកំពុងបើកបរ ហើយ… (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅល្ងាចថ្ងៃនេះ មហាជនជាច្រើនបានមើលវីដេអូមួយដែលបង្ហោះដោយគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Bun Piseth ដាប់បានភ្ជាប់ជាមួយសារថា: ពិបាកដល់បងប៉ូលិសហើយ😆 បើស្រវឹងសូមកុំបើកបរ🚘។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា គណនីហ្វេសបុកខាងលើមិនបានបញ្ជាប់ថានៅកន្លែងណាទេ ហើយមហាជនបាននាំគ្នាមកខមិនថា: កូរសាហាវណាស់មេ😂 – ពូអាចធ្វើបានខ្ងុំជឿជាក់😉 – ចាប់ដាក់គុក៣ខែទៅពូប៉ូលីសធ្វើជាគំរូ កុំអោយមានជនល្មើសបំពានដូចគាត់ទៀត៕