ស្តែងៗណាស់! តារា Tik Tok មួយរូប ត្រូវវិញ្ញាណចូលសណ្ឋិត ខណៈពេលដែល…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាគមសមអាយុ មន្តអាគម ជំនឿលើការចូលសណ្ឋិតគឺជាអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញ និងមិនគួរយកលេងសើចក្នុងផ្លូវណាមួយឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ មហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើល ដោយឃើញការបង្ហោះតាមរយៈទំព័រហ្វេសបុករបស់លោក សុគន្ធ ដេវីដ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្តែង​មួយរូបនៅក្នុងTikTok បានបង្ហោះវីដេអូមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលក្រុមការងាររបស់លោកម្នាក់ដែលជាតារា Tik Tok មួយរូបផងដែរនោះ ត្រូវបានព្រលឹងចូលសណ្ឋិត ទាញមាត់ទាញដី និយាយរវើររវាយ ទោះចាប់យ៉ាងណាក៏មិនចង់ឈ្នះ ខណៈកំពុងថតរឿងអប់រំ និងត្រូវបាននាំទៅឲ្យព្រះសង្ឃធ្វើពិធី សូត្រមន្តដេញ តាមជំនឿភ្លាមៗតែម្តង៕

ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោមនេះ÷