ថ្ងៃដំបូងលោកបង ម៉ៅ ចេញបិណ្ឌបាត្រ ស្រាប់តែលោកស្រី ទ្រី ដាណា ប្រកាសជាថ្មីថា តែយើងមិនចង់បែបគ្នាទេ តែ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថា គិតមកដល់ពេលនេះលោកបង ពូម៉ៅ ដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រី ទ្រី ដាណា បានកំពុងបួសនៅវត្តមួយកន្លែង ក្រោយពីមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារ ធ្វើឲ្យមានការចេញវីដេអូឆ្លងឆ្លើយគ្នាយកឈ្នះយកចាញ់ តែយ៉ាងចុងក្រោយនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺលោកបង ពូម៉ៅ ហាក់ចុះចាញ់ភរិយាហើយ និងសុំត្រូវគ្នាផងដែរ ខណៈពេលដែលលោកស្រី ទ្រី ដាណា នៅតែប្រកាន់យកការចែកផ្លូវគ្នា និងបានបកស្រាយដាច់ខាតមិនថយក្រោយឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង ជាថ្មីម្តងទៀត ជាការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកចង់ឃើញ លោកស្រី និងលោកបង ម៉ៅ ត្រូវគ្នាវិញ ដោយលោកស្រី បានចេញវីដេអូប្រាប់ថា ពួកយើងមិនចង់បែកគ្នានោះទេ តែវាដល់ពេលវេលាមួយត្រូវចែកផ្លូវគ្នាហើយ អ្វីៗគឺដើរទៅមុខហើយ៕ ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីឌេអូខាងក្រោមនេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​