ថ្មីទៀតហើយ! លើកមុនតាំងខ្លួនជាអ្នកចាំជាតិ ជាញាតិសម្តេច ហ៊ានខមិនសុំឡានទំនើប លើកនេះសុំលោកជំទាវ ហ៊ុនស៊ីណាត ម្តង មានអីលោកជំទាវតបវិញថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថា កាលពីម្សិលមិញមានគណនីហ្វេសបុកមួយតាំងខ្លួនជាអ្នកចាំជាតិ និងជាប់សាច់ឈាមជាមួយសម្តេច រហូតហ៊ានមកខមិន សុំរថយន្តទំនើបពីសម្តេច ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យសម្តេចមិនសប្បាយចិត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះវាជាការលេងសើចមួយមិនអាចទទួលបាន ជាពិសេសគឺតាំងខ្លួនថា ជាកូនហ៊ុនកំសត់។ មិនដកថយ ស្រាប់តែគណនីហ្វេសបុកមួយនេះចូលទៅខមិនសុំរថយន្តទំនើបពីប្អូនស្រីរបស់សម្តេចម្តង គឺលោក ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត រហូតលោកជំទាវប្រាប់ថា:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃនេះហេងណាស់បើក Facebook ប្រុងនិងឆ្លើយតប Comments មិត្តរួមហ្វេសប៊ុកស្រាប់តែមានក្មេងម្នាក់ចូលមកសុំឡានមួយគ្រឿងសុទ្ធតែឡានទំនេីបគាត់ថាដឹងញាតិហើយក៏ចៃដន់ម្ល៉េះមិនសុំតែខ្ញុំទេសុំបងប្រុសខ្ញុំមួយគ្រឿងទៀតចិត្តក្មួយអីក៏លោភលន់ម្ល៉េះ ។ ម្យ៉ាងទៀតក្មួយនេះឧស្សាហ៍ចូលឆាតមកខ្ញុំមិនឈប់ទេមិនដឹងថាគាត់បែកកម្មឋានទេដឹង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​