ទឹកចិត្តឪពុក! នឹកកូនៗពេកលោក ឌួងឆាយ បានត្រឹមបង្ហោះពោលពាក្យយ៉ាងកំសត់បែបនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនិយាយដល់លោក ឌួង ឆាយ ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានជ្រាបរួចមកហើយជំុវិញរឿងរ៉ាវស្មុកស្មាញជាច្រើនរបស់លោកនាពេលកន្លងមក ។ ដោយក្តីអាណិត និង នឹងកូនៗខ្លាំពេកលោក ឌួងឆាយ បានបង្ហោះសាររៀបរាប់យ៉ាងក្តុកក្តួលថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

<< ពុកនឹកកូនៗណាស់ ពុកពិតជាអានិតកូនៗណាស់ដែលត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះជាពិសេសកូនប្រុសច្បងនៅឈឺ និងកូនស្រីពៅទើម 1 ខួបជាងមិនទាន់ដឹងអីទាំងអស់គ្រួសារត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពុកនឹងតស៊ូរឹងមាំឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់នេះដើម្បីអនាគតកូនៗ កូនៗត្រូវការពុកនៅពេលធំឡើង។ បើពុកមិនខ្វាយខ្វល់ពីកូនៗ ពុកគិតតែខ្លួនឯងដូចគេមកដល់ថ្ងៃនេះពុករស់នៅស្រួលសោយសុខសប្បាយណាស់ ប៉ុន្តែមួយជីវិតពុកគឹជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវជានិច្ច >>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖