កាន់តែស្រណោះ! ក្រោយម្តាយចាកចេញ កូនសួរទៅកាន់ឪពុកឪពុកអួលដើមក ឆ្លើយមិនចេញ បានត្រឹមពោលថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សជាទីស្រលាញ់ដែលបានទៅបាត់គ្មានថ្ងៃត្រលប់វិញ គឺពិតជាធ្វើអោយមនុស្សដែលនៅរស់ ធ្លាប់បានចែករំលែកការស្រលាញ់ ការលំបាក ជាមួយគ្នា ពិបាកនឹងធ្វើចិត្ត និងកាត់ចិត្តណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងដូចជាគ្រូសារអ្នកលក់ពេជ្រ រូបនេះផងដែរ ដោយកាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ យោងតាមគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ រីតាសប បានបង្ហោះសារដ៏ក្រៀមក្រំថា: ស្រ្តីម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ហាងពេជ្រ ទទួលមរណភាពព្រោះតែជំ.ងឺ មហារី.ក.គ្រា.ប់.ឈា.ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពេលនេះបុណ្យរបស់គាត់បានរៀបចំរួចរាល់ ចំនែកឯស្វាមី និងកូនៗ មានការលំបាកចិត្តខ្លាំង រហូតនៅយប់មិញនេះ ស្រាប់តែកូនៗសួរមួយសំនួរទៅកាន់ប៉ារបស់ខ្លួនថា: សំនួររបស់កូនដែលប៉ាពិបាកនឹងឆ្លើយបំផុត (ប៉ា ម៉ាក់ទៅណា) ប៉ាមិនដឹងថាគួរឆ្លើយបែបណាទៅកាន់កូននោះទេ៕ សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះ: