ភ្ញាក់ផ្អើលកាន់តែខ្លាំង! លោកស្រី ទ្រី ដាណា ទម្លាយថា ស្វាមីបានវា.យលោកស្រី និងយកកាំភ្លើ.ងភ្ជ.ង់ទៀតផង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនិយាយដល់លោក ទ្រី ដាណា ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខាន់តាមរយៈទង្វើមនុស្សធម៌នាពេលកន្លងមកជាហូរហែ និងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន NNP និងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្ដមមួយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែពេលថ្មីនេះមហាជន ក៏ដូចប្រិយមិត្តអ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីលោកស្រី បានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវគ្រួសារលោកស្រី។ បើយោងតាមរយៈការឡាយរបសលោកស្រីកាលពីម្សិលមិញនេះ បានរៀបរាប់យ៉ាងវែងទាក់ទងនឹងស្វាមី ដែលថាមិនជួយគ្រួសារខាងស្វាមី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលកាន់តែខ្លាំងនោះ តាមការនិយាយរៀបរាប់របស់លោកស្រីគឺស្វាមីលោកស្រី បានវា.យលោកស្រីហើយ និងយកកាំភ្លើ.ងភ្ជ.ង់លោកស្រីទៀតផង ដោយថាមានវីដេអូទាំងអស់ ថ្ងៃនុងបើកុំតែខ្ញុំ (លោកស្រី) រត់ទាន់ទាញឡានចេញក្រៅទាន់ កុំអីមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេ។ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​