គ្រូពេទ្យម្នាក់បានទម្លាយ ពិធីបាញ់អាល់កុលកំុឱ្យមានផលប៉ះពាល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងបរិបទកូ.វីដ-១៩ នៅតាមទីតាំងមួយចំនួន គេសង្កេតឃើញមានរៀបចំទូបាញ់អាល់កុល សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចូលទៅកាន់ទីតាំងទាំងនោះ ក្នុងគោលបំណងសម្លា.ប់មេរោ.គ ដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ការរាតត្បាតមេរោគចម្លងកូ.វីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងនេះ វេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបឈ្មោះ ហ៊ាង រតនា ​ដែលមានគណនីឈ្មោះ Heang Rottana បានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ជុំវិញបញ្ហានេះ ឱ្យបានដឹងថា «អាល់កុល ប្រើសម្រាប់សម្លា ប់មេរោ គ គេប្រើសម្រាប់តែលាងដៃទេ គេមិនមែនបាញ់លើខ្លួនមនុស្សទេ អាហ្នឹងមិនមែនសម្លា ប់មេរោ គទេ វាសម្លា ប់មនុស្សទៅវិញទេ ហើយវាខាតលុយផង ព្រោះអាល់កុលថ្លៃ ហើយវារឹតតែប៉ះពាល់ ។ បើអាល់កុលនោះមានជាតិមេតាណុល វាកាន់តែមានផលប៉ះពាល់ បើអាល់កុលនោះចូលភ្នែក ច្រមុះ មាត់ញឹកញាប់» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ នេះជាបញ្ហាមួយដែលប្រជាជនយើងមួយចំនួន ពុំបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងនេះ ព្រោះថាការដែលប្រើប្រាស់អាល់កុលសម្លា ប់មេរោ គ ខុសទីតាំង ខុសគោលដៅ អាចបង្ករឱ្យមានហានិភ័យ និង បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ចំពោះអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ទៅវិញ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​