អនិច្ចាណាស់! ថាថៃ ដល់កម្រិតលំបាក តែភូមាវិញ ក៏មិនចាញ់គ្នាដែរ គ្រោះមកដល់៣ជាន់ ក្នុងពេលតែមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ ដូចដែរដឹងស្រាប់ហើយថា បច្ចុប្បន្ននេះ ថៃកំពុងតែ ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព វឹកវរខ្លាំង ព្រោះតែ ការរីករាលដាល នៃជំ.ងឺកូ.វីដ១៩ វាយលុកខ្លាំង រហូតដល់មាន អ្នកជំ.ងឺត្រូវដេកស្លា.ប់តាម ចិញ្ចើមផ្លូវ ព្រោះមន្ទីរពេទ្យ ខ្វះគ្រែព្យាបាល ដោយសារ មានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនពេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក្តី ប្រសិនបើក្រឡេកទៅក្នុង ប្រទេសតំបន់អាស៊ាន មីយ៉ាន់ម៉ា ហៅ ភូមា វិញ ក៏មិនខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុន្មានដែរ ស្របពេល កម្រិតនៃការឆ្លងកូ.វីដ ក៏មានចំនួនច្រើន អ្នកស្លា.ប់ក៏កាន់តែកើនឡើងហើយនោះ ភូមា ត្រូវជួបគ្រោះ២ជាន់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ គឺរដ្ឋមួយក្នុងប្រទេសភូមា កំពុងទទួលរងទឹកជំនន់ ក៏ធ្វើឲ្យរងការខូចខាតច្រើន ដែលក្នុងពេលនោះ ប្រជាជនក៏ ត្រូវស្លា.ប់ ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារ ថែមទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា នេះបើយោងតាម ការបញ្ជាក់របស់ KhmerTomorrow ដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះ ឃើញហើយខ្លោចចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ទុក្ខជាន់ទុក្ខហើយ ភូមា ជួបគ្រោះ 3ក្នុងពេលតែមួយបញ្ហា ១. កូ.វីដ-១៩ ២. គ្រោះធម្មជាតិ ៣. ស្លា.ប់ដោយសាររដ្ឋប្រ.ហាររបស់របបយោធា ក្រុមជំនួយជនស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាដើរប្រមូលសាកសពតាមផ្ទះភូមិអ្នកដែលស្លា.ប់ដោយសារកូ.វីដ-១៩ បញ្ហាប្រឈមបន្ថែមទៀតគឺទឹកជំនន់នៅ រដ្ឋការ៉ែន ដោយដឹកសាកស.ពតាមទូកយកទៅបូជា ឆ្ងាយពីភូមិអ្នកស្រុក។ តួលេខឆ្លងថ្ងៃទី២៨ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ជិត 5000ករណី និងស្លា.ប់ច្រើនជាង 300នាក់៕

Related posts